rýchly kontakt

0904 456 006, 0903 811 933

vavas@vavas.sk

VAVAS s.r.o., výrobno - obchodná spoločnosť

Doplnky

Poštové schránky do dverí

example2 Nami ponúkané poštové schránky je možné osadiť do kovových, drevených, plastových, hliníkových vstupných dvier namiesto sklenej výplne. Do schránok môžu byť vhadzované zásielky formátu A4 bez skladania. Dostatočne veľkým objemom nedajú vedieť o Vašej prípadnej dlhodobej neprítomnosti. Presným konštrukčným zhotovením z kvalitných oceľových materiálov a bezpečnostnými prvkami vyhovujú požiadavkám náročných zákazníkov. Vonkajšie časti schránok sú vyrobené z obojstranne pozinkovaného plechu, ktorý má vysokú antikoróznu ochranu. Povrchová úprava schránok je zabezpečená práškovou vypaľovacou farbou v rôznych odtieňoch vzorkovníka RAL. Podľa dispozičných možností objektu je možné sa rozhodnúť medzi niekoľkými modelmi, ktoré sa líšia výškou schránky a doručovaním formátu A4 širšou alebo užšou stranou. Umiestňujú sa do viacerých radov a stĺpcov podľa požiadaviek objednávateľa. Schránky môžu byť dodávané so zabudovanými zvončekovými tlačidlami umiestnenými vedľa menovky, hláskovou jednotkou slúžiacou na komunikáciu s užívateľmi bytov, prípadne dotykovou plochou pre systém elektronických kľúčov. Schránky sa umiestňujú do obytných domov v súlade s normou Budovy na bývanie (STN 73 4301) a s Poštovým poriadkom (§ 46, ods.3), ktoré hovoria o umiestnení poštových schránok tak, aby umožňovali vkladanie zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere. Minimalizujú potrebu vstupu cudzích ľudí do objektu, čím chránia Váš majetok.