rýchly kontakt

0904 456 006, 0903 811 933

vavas@vavas.sk

VAVAS s.r.o., výrobno - obchodná spoločnosť

Hliníkové systémy

V oblasti hliníkových systémov naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s firmou CORTIZO, ktorá nám dodáva hotové polotovary, ktoré sa u nás kompletizujú do hotových výrobkov.

CORTIZO sa vyznačuje kompletným uzavretým cyklom výroby hliníka. Zaisťuje dodržiavanie presnosti každého výrobného postupu a kvalitu prostriedkov a materiálov ktoré vstupujú do výrobného procesu.

Tavenie, vytláčanie, lakovanie, anodizácia, chemické leštenie a mechanické obrábanie sa realizujú vo výrobných centrách Cortiza pre optimalizáciu kvality celého sortimentu jeho hotových výrobkov.

CORTIZO uprednostňuje vlastnú výrobu všetkých komponentov potrebných na výrobu zatváracích systémov (kovania, polyamidy, tesnenia), ako aj kompozitných panelov.

Kompletné služby Cortiza dopĺňa priekopnícky systém logistiky, ktorého základom sú dva inteligentné sklady najpredávanejších profilov, surových aj povrchovo upravených s kapacitou 6000 ton, čo umožňuje skracovanie dodacích termínov pre zákazníkov a maximalizáciu úrovne výroby.

Centrum stratégie expanzie a rastu CORTIZA sa vždy odvíjalo od výskumu a vývoja, dizajnu a technologických aplikácií. Práve Oddelenie výskumu a vývoja, do dnešného dňa, navrhlo viac než 50 exkluzívnych systémov okien, dverí, fasád, kompozitných panelov a systémov protislnečnej ochrany poslednej generácie investujúc viac než 26.000 hodín ročne do výskumu.