rýchly kontakt

0904 456 006, 0903 811 933

vavas@vavas.sk

VAVAS s.r.o., výrobno - obchodná spoločnosť

Služby

Naši zákazníci nemusia čakať. Už pri prvom telefonáte alebo návšteve vám poradíme, nájdeme spolu správne riešenie pre vaše požiadavky. Ak nemáte konkrétnu predstavu, poradíme vám vhodnosť použitia správnych prvkov. Rýchlo a zrozumiteľne vypracujeme cenovú ponuku a podáme k nej podrobné vysvetlenie.

Montáž

Správne osadenie okna má dôležitú úlohu a aj napriek tomu že predstavuje až 80% úspechu, býva často podceňovaná a zanedbávaná. Ak je montáž vykonaná profesionálne, splnia nové okná presne to, čo sa od nich očakáva. V opačnom prípade môže dôjsť k mnohým komplikáciám a nepríjemnostiam.

Súčasťou tejto služby je prinesenie okien k stavebnému otvoru, osadenie okien, ich ukotvenie, vyplnenie škáry medzi oknom a ostením izolačná PUR penou, konečné nastavenie okien a oboznámenie zákazníka s funkčnosťou a ovládaním výrobkov. Pred vlastnou montážou sa rám okna presne vyrovná pomocou montážnych klinov a vodováhy do roviny a zvislice. Na okno sa nalepí ochranná fólia. Montáž okien a dverí sa vykonáva pomocou turbo skrutiek alebo kotevných plechov. Sú dva spôsoby kotvenia okien. Prvý spôsob spočíva v tom, že sa okno mechanicky upevní priamym uchytením okenného rámu prostredníctvom tzv. turbo skrutiek do muriva stavebné otvorovej výplne (zhodné pre dvere). V druhom prípade sa na obvod okenného rámu nasadí mechanické úchyty (tzv. kotvy) pre mechanické pripevnenie okna k stavebnému otvoru a úchytky sa priskrutkujú do muriva stavebného otvoru. Pred mechanickým uchytením je nutné v oboch montážnych prípadoch preveriť bezchybnú funkčnosť okenných krídel a zatváranie. Pri bezchybnom chode a ukončenie mechanického uchytenia okenných rámov nasleduje vyplnenie škáry penou. Medzera medzi oknom a murivom sa vypení polyuretánovou penou. Je veľmi dôležité, aby bola pena nanesená rovnomerne, aby nebola narušená funkčnosť okien a schopnosť izolácie. Okná musia byť dostatočne a riadne začistená tiež i z vonkajšej strany. Na záver sa odstráni kliny a prípadne sa doplnia nezapenená miesta. Nasleduje konečné nastavenie okien.

Pred samotnou montážou sa musia odstrániť nečistoty z muriva a samotné okno sa pripraví do otvoru. Buď sa použijú komprimačné pásky (ostenie musí byť pred montážou rovné s minimálnymi nerovnosťami), alebo sa použijú tesniace fólie v kombinácií s polyuretánovou penou. Následne sa namontujú parapety.

Správne vykonaná montáž musí dbať na platné slovenské technické normy, najmä na normu STN 73 31 34 o správnej montáži okien.
Demontáž

Demontáž starých okien začína vysadením, odnesením a uložením starých okenných krídel. Následne montážna partia v niekoľkých miestach po obvode okna opatrne nareže starý okenný rám a postupnými krokmi ho po kúskoch vyláme a rozoberie. Vždy montážna partia dbá na to, aby pri demontáži okna len minimálne narušila okolité ostenia okna a to ako interiérovú tak exteriérovú omietku či alebo keramický obklad. Novovzniknutý stavebný otvor je takmer vždy potrebné viac či menej upraviť. Niekedy je potrebné obsekať pás omietky z dôvodu použitia rámu o väčšie stavebné hĺbky ako mali pôvodné okná. Inokedy sa môže pod obložením špaletových okien ukázať nečakane vystúpený pás vymurovaných tehál. Všetky dodatočné úpravy stavebného otvoru však sú vykonané len v tej najnutnejšie miere a s najväčšou možnou opatrnosťou a citlivosťou k okolitým konštrukciám.
Oprava ostenia a murárske práce

Murárske opravy ostenia rozlišujeme podľa zložitosti vyhotovenia. Rovné ostenia, kde práca spočíva v jednoduchej úprave špaliet omietnutím z interiérovej strany a opravy exteriérovej časti vypadnutej omietky. Zložitejšie, čiže kasňové ostenia (dvojradové okná) sú časovo náročné a z hľadiska murárskych opráv zložitejšie na opravu špalety, kde niekedy je nutné opraviť špaletu až o 15cm. Na domurovanie špaliet používame rôzne materiály, lepidlá, sieťky, nalepovacie apulišty, ktoré po dizajnovej stránke sú oveľa estetickejšie a z hľadiska trvácnosti praktickejšie.
Poradenstvo

Naši zákazníci nemusia čakať. Už pri prvom telefonáte alebo návšteve vám poradíme, nájdeme spolu správne riešenie pre vaše požiadavky. Ak nemáte konkrétnu predstavu, poradíme vám vhodnosť použitia plastu alebo hliníka a ostatných komponentov k maximálnej spokojnosti.
Záručný a pozáručný servis

Bez ohľadu na to čo sa stalo s vašimi oknami, nezáleží na tom, či máte okná v záručnej dobe alebo nie. Nikdy svojich zákazníkov neopúšťame. Naša spoločnosť je neustále pripravené k vyriešeniu akéhokoľvek problému v čo najkratšom možnom čase.